top of page

隔油池应每月清空一次。

Fettavskiljaren skall tömmas en gång i månaden. Man kan sticka ned en sticka i röret utanför restaurangens personalentré och se hur full den är. Du ringer Värmdö kommun på 08-570 474 00 och begär att få prata med vatten-sopor. För att bestämma nytt antal tömningar eller när de ska komma. Kommunen fakturerar mig och jag för det vidarefakturerar er. Uppge anläggning 104668.

Med vänlig hälsning

Mats

隔油池应每月清空一次。在后门出口煤气箱左边有根管子,可以偶尔插根棍子下去看下有多满,如果满了就打电话联系kommun,联系电话:08-570 474 00然后转vatten-sopor,接着让kommun过来清空,。kommun会发账单给房东,房东再发给我们。我们的隔油池号码是:104668.

特选贴
最新帖
档案
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page